Priorytetowe inwestycje drogowe w 2023 roku

Najważniejszy cel na nowy rok to konstrukcja lub modernizacja niemal 120 km tras. Wydatki przewidziane na ten rok wynoszą blisko 2,3 miliarda złotych, z których prawie 2 miliardy zostanie przeznaczone na inwestycje, podczas gdy koszt utrzymania dróg i obiektów mostowych wyniesie 330 milionów złotych.

Według Głównego Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), rok 2023 był rekordowy pod względem liczby inwestycji mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz modernizacji istniejących dróg krajowych. Pracownicy urzędu pracowali nad blisko 40 projektami dokumentacji przygotowującej do realizacji inwestycji.

Budowa czy remont następujących odcinków dróg była w toku:

Podwarpie – Dąbrowa Górnicza na niemal 7 km drogi ekspresowej S1, Kosztowy – Bielsko-Biała na prawie 40 km tej samej drogi ekspresowej S1, podzielonym na cztery etapy realizacyjne. Budowano także 8,5 km drogi ekspresowej S1 pomiędzy Przybędzą a Milówką, stanowiącej obwodnicę Węgierskiej Górki.

Wśród realizowanych projektów znalazła się także 16,7 km obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, a także 11,8 km rozbudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku Pyskowice – Zabrze.

Prace obejmowały również 15 km przebudowy DK91 na odcinkach Częstochowa – Nowa Wieś 4,6 km, Markowice – Brudzowice 5,1 km, Siedlec Duży – Koziegłowy 4,4 km, oraz 14,6 km rozbudowy drogi krajowej nr 46: na odcinku Janów – Lgoczanka 6,9 km oraz na odcinku Lelów – Nakło 7,7 km.