Problemy z ruchem drogowym w Częstochowie: czy remonty dróg pobocznymi ulicami skończą się na czas?

Zarówno mieszkańcy, jak i odwiedzający Częstochowę, od dawna borykają się z trudnościami w poruszaniu się po mieście. Źródłem tych problemów są dwie duże inwestycje drogowe: prace remontowe na Droga Krajowej 91 (DK91) i na Droga Krajowej 46 (DK46). Wszystko to spowodowało, że przemieszczanie się po Częstochowie, zwłaszcza w godzinach szczytu, stało się wyzwaniem. Czy jednak istnieje szansa na zakończenie tych prac zgodnie z planem przedstawionym przez inwestora – miasto Częstochowa?

Mimo że prace remontowe trwają na obu wymienionych drogach, a łagodna zima i niewielkie opady deszczu sprzyjały wykonawcom, pojawiły się doniesienia o możliwości niezdążenia z realizacją prac do października, kiedy to upływają terminy umowne. Rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie, Maciej Hasik, informuje o aktualnej sytuacji na budowach:

„Obecnie największe projekty drogowe w naszym mieście to nowa Aleja Wojska Polskiego i DK46 na zachodzie Częstochowy. Obie inwestycje powinny być zakończone w październiku, zgodnie z terminami umownymi. Jeśli wykonawcy nie będą w stanie dotrzymać tych terminów, umowy przewidują narzędzia służące do szybkiego dokończenia prac po przekroczeniu terminu umownego. Dotyczy to kwestii finansowych, które są zawarte w umowach. Jeśli ktoś nie dotrzyma terminu, musi się z tym liczyć. Mimo wszystko prace są na tyle zaawansowane i zaangażowanie jest tak duże, że można oczekiwać, że oba projekty zostaną zakończone tej jesieni, pozwalając na przejazd nową drogą i obejściem ulicy Św. Barbary, jak również nową trasą 'gierkówką’ od Alei Jana Pawła II do ulicy Rakowskiej do końca roku.”