Proboszcz z Częstochowy oskarżony o przestępstwa seksualne wobec nieletnich – domniemanie niewinności decyduje o jego pozostaniu na stanowisku

Zgodnie z zasadą domniemania niewinności, proboszcz w wieku 58 lat, obarczony zarzutami dotyczącymi przestępstw o charakterze seksualnym, kontynuuje służbę w jednej z parafii w Częstochowie. Co więcej, ten duchowny jest drugim w kolejności kapłanem tego samego kościoła, którego podejrzewa się o popełnienie czynów niezgodnych z prawem.

„Gazeta Wyborcza” donosi o tym kontrowersyjnym przypadku, według którego 58-letni proboszcz z Częstochowy miał w okresie między 2019 a 2021 rokiem dopuścić się czynów seksualnych na nieletnich chłopcach. To obejmowało tzw. inne czynności seksualne oraz zmuszenie do poddania się innym czynnościom seksualnym lub wykonania takich czynów poprzez użycie siły, groźby lub oszustwa. Ofiarami miały być osoby poniżej 15 roku życia. Śledztwo potwierdziło zaangażowanie księdza w wykorzystanie jednego z chłopców.

Proces prawny toczy się równocześnie ze śledztwem kurialnym. Kuria została poinformowana o zarzutach postawionych przez prokuraturę wobec duchownego. W odpowiedzi na te podejrzenia, wobec proboszcza zastosowano szereg sankcji, które obejmują nadzór policyjny, zakaz zbliżania się do ofiar i poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. złotych.