Rozpoczęcie prac remontowych na autostradzie A1 20 lipca

W dniu jutrzejszym, konkretnie 20 lipca, przewidziane jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu drogowego na autostradzie A1. To zapowiedź rozpoczęcia planowanych prac naprawczych mających na celu usunięcie nierówności na powierzchni betonowej, która występuje na odcinku między węzłami Blachownia a Częstochowa Południe.

Siedziba Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach przeprowadziła szczegółową analizę oraz optymalizację projektu zmiany organizacji ruchu. Projekt ten został dostarczony przez wykonawcę, który odpowiada za przeprowadzenie planowanego remontu.

W związku z planowanymi pracami remontowymi, Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy, apelował do dyrektora GDDKiA o przesunięcie remontu na okres mniej obciążony ruchem drogowym w mieście. Prezydent jest zdania, że przeprowadzenie remontu drogi A1 w jego obecnie planowanym terminie spowoduje paraliż komunikacyjny w mieście.