Proces wycinki drzew na terenach otwartych między Północą a Laskiem Aniołowskim

Obecnie na przestrzeniach otwartych, znajdujących się pomiędzy osiedlami Północ a Laskiem Aniołowskim, dokonuje się wycinki drzew. Właściciel tych gruntów, mimo interwencji straży miejskiej w końcówce 2023 roku, kontynuuje operację pod pretekstem, że jego zamierzeniem jest odtworzenie pierwotnej funkcji tych działek – rolnej.

Jest to obszar położony pomiędzy ulicą Sosabowskiego a ulicą Marszałkowską, graniczący z Lasem Aniołowskim. Choć formalnie ten teren nie jest zaliczany do lasów, od wielu lat pokryty jest drzewami i krzewami. Dodatkowo, stanowi popularne miejsce rekreacyjne dla wielu mieszkańców okolicznych dzielnic.

Możemy określić ten obszar jako „teren otwarty” – termin ten opisuje niezagospodarowane przestrzenie takie jak łąki czy nieużytki. W kontekście miejskim są one coraz bardziej cenione i pożądane jako alternatywa dla „klasycznych” terenów zielonych, takich jak parki, lasy czy skwery.