Procesja Bożego Ciała w Częstochowie zgromadziła tłumy wiernych

W Częstochowie odbyła się uroczysta procesja Bożego Ciała, w której uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób zgromadzonych na trasie między Jasną Górą a Archikatedrą. W 2023 roku wydarzenie to miało miejsce na jasnogórskich błoniach, gdzie zgromadzeni wierni wzięli udział w mszy świętej celebrowanej przez arcybiskupa Wacława Depo.

Tradycyjna procesja w Częstochowie co roku zmienia swoje miejsce początku. Naprzemiennie wyrusza ona z terenu klasztoru na Jasnej Górze oraz z częstochowskiej Archikatedry. W tym roku pielgrzymka zaczęła się na Jasnej Górze, gdzie arcybiskup Wacław Depo poprowadził mszę świętą dla zgromadzonych wiernych. Po zakończeniu liturgii uczestnicy przeszli procesją do częstochowskiej Archikatedry, która stała się końcowym punktem tego ważnego wydarzenia dla katolików.

Uroczystość Bożego Ciała stanowi ważny moment w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego, podczas którego wierni mają okazję wyrazić swoją wiarę oraz uczestniczyć w tradycyjnych obrzędach związanych z tą uroczystością. Procesja w Częstochowie przyciąga co roku wielu mieszkańców regionu, którzy pragną wspólnie uczcić to wyjątkowe święto i modlić się pod przewodnictwem duchowieństwa.