Profilaktyczny bank dobrych praktyk

Kolejna edycja programu rozpoczęła się 8 marca w auli Urzędu Miasta. Pierwszym punktem programu dofinansowanego z funduszu miejskiego jest dwudniowa konferencja (8 i 9 marca br.), która obejmuje część szkoleniową i warsztatową. Do udziału zaproszono dyrektorów, nauczycieli i psychologów częstochowskich szkół podstawowych.

„Programy dotyczące opieki i wychowania, z których korzystamy, są bardzo dopracowane, ale nie można zapominać, że zawsze najważniejszy jest człowiek, a tym bardziej dziecko. Musimy być gotowi, by mądrze odpowiedzieć na jego emocjonalność”. – mówił podczas inauguracji zastępca prezydenta miasta Ryszard Stefaniak.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów poświęconych kilku tematom, które prezentowali członkowie zespołu Epsilon: Dawid Rak, Anna Knapik i Jakub Stadnicki.

Bloki tematyczne:

  • „W morzu emocji. Jak zrozumieć i reagować na emocjonalne reakcje dzieci i młodzieży?”
  • „Czy współczesny świat pozwala na bezpieczną więź? Problemy współczesnych dzieci i młodzieży z perspektywy więzi i mentalizacji.”
  • „Self-reg w szkole. Metoda samoregulacji jako narzędzie do osiągania równowagi i zaangażowania uczniów.”
  • „Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk – proste i skuteczne działania w praktyce pracy wychowawcy.”

Drugi dzień przeznaczono na warsztat szkoleniowy pn. „Elementy dramy jako narzędzie pedagogiczne do pracy z grupą.”