Widać koniec prac remontowych ulic w Częstochowie

Na ukończeniu są już prace remontowe prace związane z przedłużeniem ul. Jesiennej do ul. Bór oraz z przebudową istniejącego śladu Jesiennej od ul. Rydza–Śmigłego do al. 11 Listopada.

„To ostatnie tak poważne utrudnienie na tej budowie, która finalizowana będzie w kilku kolejnych tygodniach” – zapewnia Maciej Hasik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie.

W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in.:

  • – nowa jezdnia o długości niespełna 1,2 km wraz z chodnikami po obu stronach drogi,
  • – odwodnienie drogi na całej jej długości,
  • – ścieżka rowerowa o długości niespełna 1,2 km,
  • – modernizacja oświetlenia na całej długości drogi,
  • – przebudowy – 6 skrzyżowań (w tym ronda) oraz 3 zatok autobusowych,
  • – nowe zagospodarowanie terenu zielenią podnoszące jakość przestrzeni publicznej.

Wykonawca robót twierdzi, że prace budowlane zostaną zakończone w terminie przewidzianym w kontrakcie, który przewiduje przejście nowej drogi w drugiej połowie maja br. Obecnie prace związane z kompleksową przebudową sieci podziemnych podejmowane są od ul. Jesiennej do alej 11 listopada, (np. tam, gdzie budowana jest kanalizacja sanitarna i dodatkowe wpusty kanalizacji deszczowej). Dostęp jest dostępny tylko dla mieszkańców pobliskiego obszaru.