Rekordowy wynik monitoringu wizyjnego 2022 roku

W ubiegłym roku Straż Miejska interweniowała w większości wykrytych monitoringiem sytuacji. To ona obsługuje system kamer, z których pierwszy pojawił się w 2009 roku.

Miejskie Centrum Monitoringu mieści się w siedzibie Straży Miejskiej. Krakowska. W 2022 r. pracownicy cywilni działu monitoringu wizyjnego ujawnili 829 incydentów wymagających interwencji służb. Zdecydowaną większość takich sytuacji – aż 733 – załatwiały patrole straży miejskiej. Pozostałe 96 przypadków wymagało interwencji policji, pogotowia ratunkowego i straży pożarnej.

Monitoring wizyjny w Częstochowie powstał w 2009 roku. Około 35 000 zostało opublikowanych przez operatorów i operatorów przez około 14 lat. Wydarzenia – Większość z nich wymagała interwencji strażników miejskich i strażników.

Na początku tego roku system został wzmocniony o 2 dodatkowe punkty kamerowe, zlokalizowane na terenie amfiteatru przy Promenadzie Niemena i stacji kolejowej Stradom. Obecnie w systemie znajduje się 106 takich punktów, przekazujących 198 obrazów z monitorowanych obszarów.