Promenada Śródmiejska w Częstochowie prawie gotowa do użytku

Pierwszy etap budowy Promenady Śródmiejskiej jest już gotowy.

Na początek powstała aleja dla pieszych. Znajduje się tu także sprzęt przeznaczony do ulicznych ćwiczeń, taka uliczna siłownia. Możemy tu także spotkać drewniane pergole, oraz amfiteatr. Trwały także dyskusje dotyczące wyboru patrona, dzięki któremu Promenada będzie nie tylko znana z nazwy, ale także kojarzona z osobą.

Antoni Sawicki- profesor Politechniki częstochowskiej zaproponował nazwę dla Promenady. Miałaby by być pod patronatem Piotra Antoniego Steinkellera. Był to człowiek niezwykle zasłużony dla miasta Częstochowy. W karty historii wpisał się także jako pomysłodawca i budowniczy Kolei Warszawsko- Wiedeńskiej. Miejsce w którym powstała Promenada Śródmiejska jest miejscem historycznie związanym z koleją.

Nazwa nie została jeszcze jednak do końca wybrana.