Przebudowa Drogi Krajowej 91 w Częstochowie: Końcowe etapy prac i walka z czasem

Przemiana Drogi Krajowej 91 w Częstochowie jest w pełnym toku, gdzie codziennie na terenie konstrukcji gromadzi się blisko 500 osób. Celem jest ukończenie projektu przed końcem obecnego roku. Poza małym postępem widocznym dla kierowców wprowadzane są też tymczasowe zmiany organizacji ruchu drogowego. Na przykład, od 6 grudnia, około godziny 12, zostanie udostępniony niewielki odcinek dawnej „gierkówki”. Będzie to jednokierunkowy pas ruchu prowadzący od Alei Jana Pawła II do Galerii Jurajskiej.

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie niedawno podał informacje, że stopień zaawansowania prac na przekształcaniu DK 91 osiągnął już 90 procent. To oznacza, że prace wkroczyły w swój decydujący etap. Największe postępy można zauważyć na skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Rejtana, gdzie niemal gotowe jest skrzyżowanie dwupoziomowe. Właśnie tam prace są najdalej zaawansowane. Również na Rakowie intensywnie toczą się roboty drogowe, gdzie obecnie kładziona jest warstwa bitumiczna.

Na terenie budowy pojawia się codziennie około pół tysiąca osób z misją zakończenia prac przed upływem roku. Na chwilę obecną, dla kierowców widoczne są jedynie niewielkie znaki postępu. Dnia 6 grudnia, około południa, nastąpi zmiana organizacji ruchu, a także udostępniony zostanie niewielki fragment dawnej „gierkówki” – jednokierunkowy pas prowadzący od Alei Jana Pawła II do Galerii Jurajskiej.