W Częstochowie rusza pierwszy etap budowy kluczowego wiaduktu łączącego ulice 1 Maja i Krakowską

Rozpoczął się pierwszy etap istotnej dla Częstochowy inwestycji – budowy wiaduktu nad liniami kolejowymi. Ta konstrukcja będzie nieodłącznym elementem projektu realizowanego pomiędzy ulicami 1 Maja i Krakowską. Wykonawca, którym jest Primost Południe z Będzina, wybrany w postępowaniu przetargowym, przystąpił do zaplanowanych prac rozbiórkowych. Większość prac mających na celu stworzenie nowej drogi planowane jest do realizacji w nadchodzącym roku.

Przedłużenie ulicy 1 Maja aż do ulicy Krakowskiej, które obejmuje tworzenie obiektu mostowego, zapewni mieszkańcom miasta alternatywny sposób przeprawy przez tory kolejowe, które dzielą Częstochowę. Jest to kluczowe przedsięwzięcie dla poprawy komunikacji w mieście.

Prace rozbiórkowe są obecnie prowadzone na obiektach zlokalizowanych na trasie przyszłej drogi, które znajdują się przy ulicach: 1 Maja, Krakowska, Stawowa, Mała oraz wzdłuż alei Wolności i Ronda Mickiewicza.

Maciej Hasik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie, podkreśla znaczenie inwestycji dla mieszkańców miasta. „To jest jedno z najbardziej oczekiwanych przedsięwzięć infrastrukturalnych w ostatnich latach. Nowa przeprawa przez tory kolejowe będzie stanowić alternatywę dla obecnie istniejących dróg. O tej inwestycji mówi się od wielu lat”, mówi Hasik.