Przebudowa stacji Częstochowa Towarowa: przetarg ogłoszony przez PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) ogłosiły publiczny konkurs na projekt oraz realizację modernizacyjnych prac na stacji Częstochowa Towarowa. Istotnym elementem inwestycji jest reorganizacja układu torowego w tym miejscu. Planowany termin zakończenia całego przedsięwzięcia to koniec pierwszego miesiąca 2026 roku.

Zakres przewidzianych prac obejmuje „optymalizację układu torowego”, co rozumiane jest jako eliminację niepotrzebnych torów i połączeń rozjazdowych oraz przebudowę głowic rozjazdowych na dodatkowych oraz stacyjnych torach głównych. Pozostałe tory mają zostać wyposażone w nową nawierzchnię, a rozjazdy zostaną zastąpione nowymi. Przeniesiona ma zostać także sieć trakcyjna. Wszystkie te działania planowane są do przeprowadzenia w obszarach oznaczonych symbolem CTA, CTB i CTB11.

W ramach procesu modernizacji przewiduje się również wprowadzenie nowego systemu sterowania ruchem. Za pomocą tego rozwiązania, wszystkie urządzenia będą obsługiwane centralnie z jednego okręgu nastawczym (z nowej nastawni oznaczonej jako CT). Nowość ma charakteryzować się kompatybilnością z przyszłym systemem ETCS/ERTMS poziomu 2 oraz planowanym lokalnym centrum sterowania. Dodatkowo, na sąsiednich stacjach Częstochowa Osobowa i Częstochowa Stradom, a także na posterunku odgałęźnym Kucelinka oraz na trasach do nich prowadzących, blokady liniowe zostaną wymienione na wersję komputerową.