Otwarto nowoczesny blok porodowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie

Podczas uroczystości, która odbyła się w piątek, z udziałem przedstawicieli Uniwersytetu Jana Długosza, lokalnych władz oraz Sejmiku Województwa Śląskiego, oficjalnie zaprezentowano nowy blok porodowy. Mieści się on w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Marii Panny, położonym w częstochowskiej dzielnicy Parkitka.

Łukasz Połatyński, pełniący funkcję dyrektora szpitala wraz ze swoim zespołem kierowniczym, skierował podziękowania dla reprezentantów Sejmiku Województwa Śląskiego. W ten sposób wyraził wdzięczność za znaczące wsparcie finansowe, które umożliwiło realizację tej ambitnej inwestycji. Wartość całego przedsięwzięcia, jakim była modernizacja i rozbudowa bloku porodowego, wyniosła 7 mln zł. Z tych środków aż 6,8 mln zł pochodziło z Urzędu Marszałkowskiego.

Wiceprzewodniczący Sejmiku – Stanisław Gmitruk na uroczystości dał obietnicę, iż w trakcie najbliższej sesji sejmiku, zaplanowanej na 21 grudnia, zostaną zatwierdzone dodatkowe fundusze na kolejne inwestycje rozwojowe planowane przez szpital.