Przebudowa ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie: przetarg ogłoszony

Zarząd Drogi Miejskiej w Częstochowie podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu. Celem konkursu ofert jest znalezienie firmy, która zajmie się rekonstrukcją ulicy Jasnogórskiej w Częstochowie. Przewidywane koszty inwestycji mogą osiągnąć kilkanaście milionów złotych.

W końcu ulica Jasnogórska w Częstochowie zostanie gruntownie odnowiona. Zarząd Drogi Miejskiej już oficjalnie rozpoczął proces przetargowy i czeka na zainteresowanych wykonawców projektu. Termin składania ofert upływa 17 lipca.

Jednym z obowiązków wykonawcy będzie m.in., budowa jezdni na odcinku ulicy Jasnogórskiej rozciągającej się od skrzyżowania z ulicą Popiełuszki do skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego. Dodatkowo, weźmie pod uwagę stworzenie dwustronnych chodników, modernizację istniejących skrzyżowań, a także zastąpienie starych drzew i krzewów nowymi roślinami. Planowane są również prace nad elementami małej architektury, takimi jak odtwarzanie gazonów (8 sztuk) na początku ulicy Jasnogórskiej i na skrzyżowaniu z ulicą Popiełuszki, a także instalacja betonowych pojemników na odpady.

Środki na ten cel były aplikowane przez miasto od dłuższego czasu. Część funduszy udało się zdobyć – Miejski Zarząd Dróg uzyskał 3,83 mln zł z wojewódzkiej puli Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co ma pokryć 50% kosztów kwalifikowanych dla zadania.

Całościowe koszty inwestycji będą jednak znacznie wyższe. Szacunki wskazują, że całość prac może pochłonąć około 12,7 mln zł. Zatem ponad 2/3 kosztów musi zostać pokryte z własnych środków miasta.