Przebudowa ulicy Korfantego i Bugajskiej: ułatwienie dojazdu do terenów inwestycyjnych i stworzenie komfortowych ścieżek rowerowych

Aby poprawić dostępność terenów inwestycyjnych, a także zaoferować alternatywne połączenie z drogą krajową DK-46, miasto podjęło decyzję o przedłużeniu ulicy Korfantego aż do ulicy Bugajskiej. Dodatkowo, celem było stworzenie komfortowej trasy rowerowej łączącej Częstochowę z Olsztynem i Jurą. Ta inwestycja pozwoli na łatwiejszy dojazd na południowy wschód miasta, omijając przejazd kolejowy znajdujący się przy ulicy Bugajskiej. Zyskają na tym także tereny biznesowe zlokalizowane w pobliżu, które zostaną lepiej skomunikowane. Innym efektem będzie odciążenie alei Pokoju.

Główne elementy tej inwestycji obejmują budowę drogi o długości 1,8 km łączącej ulicę Korfantego z ulicą Bugajską, począwszy od skweru Lotników. Dodatkowo, powstały dwie łącznice o długościach odpowiednio 197 i 234 metrów oraz przeprowadzono remont drogi krajowej DK-46 na odcinku 345 metrów. W skład prac wchodziło wykonanie konstrukcji jezdni, poboczy, ciągów pieszo-rowerowych, chodników, zatok autobusowych nowej drogi oraz przebudowywanych dróg towarzyszących, w tym niezbędnych łączników i łącznic.

Jako część inwestycji, powstał nowy wiadukt kolejowy pod torami relacji Częstochowa – Kielce oraz wiadukt drogowy nad ciągiem pieszo-rowerowym na jednej z łącznic.

Budowa nowych elementów infrastruktury wymagała również realizacji szeregu dodatkowych zadań. Były to między innymi budowa systemu odwodnienia, przebudowa sieci wodociągowej i gazowej oraz kanalizacji. Ponadto, stworzono kanał technologiczny, zagospodarowano przestrzeń przystankową i zieleni miejskiej a całość dopełnia energooszczędne oświetlenie uliczne.