Produkcja ciepła w Częstochowie – analiza zużycia surowców i tendencji na zakończony sezon grzewczy

Za nami sezon grzewczy w czasie, którego Fortum, firma działająca w Częstochowie, wykorzystała w swojej produkcji ciepła około 80 000 ton węgla i około 100 000 ton biomasy. Ujęcie tych ilości na bardziej obrazowy sposób przedstawiało by się jako 1600 wagonów pełnych węgla i 5000 ciężarówek wypełnionych biomasą.

Elektrociepłownia Fortum, zlokalizowana w Częstochowie, wyprodukowała w zapomnianym już sezonie grzewczym aż 87% całkowitego ciepła sieciowego dostarczanego do gospodarstw domowych i firm w tym mieście. Firma stale zwiększa swoją bazę odbiorców, dzięki decyzjom zarówno indywidualnych klientów, jak i zarządców nieruchomości o podłączeniu do sieci ciepłowniczej Fortum.

W ostatnim jesienno-zimowym sezonie grzewczym, Fortum wyprodukowało i dostarczyło swoim klientom ogromną ilość energii termicznej, osiągającą wartość 1,47 miliona GJ. Tak zdumiewający wynik osiągnięto dzięki zużyciu około 80 000 ton węgla i 100 000 ton biomasy, co przekłada się na ilość surowca mogącego zapełnić 1600 wagonów kolejowych i aż 5000 ciężarówek.

Największe zapotrzebowanie na ciepło zanotowano 9 stycznia 2023 roku, kiedy to średnia dobowe temperatura spadła do – 13,3 ºC. Tego dnia Fortum wyprodukowało aż 16,9 tys. GJ ciepła. Całościowe zapotrzebowanie mieszkańców Częstochowy na ciepło w sezonie grzewczym było jednak o około 4% niższe w porównaniu z poprzednim rokiem, co może sugerować, że zima była nieco łagodniejsza.