Główny Prokurator wycofuje skargę dotyczącą obrażania uczuć religijnych poprzez tęczowy wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej

Według informacji podanych przez Kampanię Przeciw Homofobii, Prokurator Generalny Adam Bodnar odwołał skargę nadzwyczajną związaną z zarzutem obrażania uczuć religijnych. Zarzut ten wynikał z prezentacji tęczowej wersji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej podczas marszu równości w Częstochowie w 2019 roku. Decyzja o wycofaniu skargi jest odpowiedzią na apel kierowany przez KPH, Fundację Wolność od Religii oraz Instytut Spraw Społecznych, którym zależało na ponownym przeanalizowaniu postępowań sądowych dotyczących zarzutu obrazy uczuć religijnych.

Podczas marszu równości w Częstochowie w 2019 roku zaprezentowany został kontrowersyjny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej otoczonej tęczowym nimbem. Ten moment doprowadził do wszczęcia postępowania karnego wobec jednego z uczestników marszu. Zarzucono mu naruszenie artykułu 196 Kodeksu karnego, który mówi o obrazie uczuć religijnych. W wyniku tego postępowania powstał akt oskarżenia, który trafił do sądu.

Zarówno postępowanie karne, jak i proces sądowy zakończyły się w 2021 roku, kiedy to sąd rejonowy umorzył sprawę. Sąd uznał, że prezentacja tęczowej wersji wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej podczas marszu równości nie stanowi obrazy uczuć religijnych. W wyjaśnieniu tej decyzji, sąd wskazał na możliwość błędnej interpretacji intencji oskarżonego, która mogła wynikać z nietolerancji lub nawet dyskryminacji osób LGBT+.