Przedłużenie ulicy Korfantego w Częstochowie: kierunek Olsztyn na wyciągnięcie ręki

Zakres prac budowlanych dotyczących przedłużenia ulicy Korfantego, które połączy ją z drogą krajową nr 46 prowadzącą do Olsztyna, zbliża się do końca. Nowy odcinek drogi przyczyni się do usprawnienia komunikacji dla mieszkańców znacznej części Częstochowy, którzy teraz będą mogli bez przeszkód dotrzeć na Jurę. Dzięki tej inwestycji, obecnie często zapchany zjazd z DK91 na DK46 przy ulicy Bugajskiej, będzie można ominąć.

Wartość tego projektu wynosi około 59 milionów złotych i ma on na celu poprawę komunikacji na terenach inwestycyjnych miasta. Wprowadzenie alternatywnego połączenia z DK-46 w kierunku wschodnim, a także udoskonalenie układu komunikacyjnego pomiędzy Częstochową a Jurą, zarówno jeśli chodzi o transport drogowy, jak i infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów, to główne cele tej inwestycji.

– Pełne korzyści płynące z tej drogi ujawnią się nam dopiero, kiedy będzie ona w pełni przejezdna – mówi rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie, Maciej Hasik. – Umowny termin zakończenia tej inwestycji to jesień 2024 roku, jednak wykonawca daje nadzieje, że prace zostaną ukończone kilka miesięcy wcześniej. Na razie nie chcemy uprzedzać wydarzeń. Z radością obserwujemy sprawnie prowadzone prace – dodaje.

Projekt obejmuje między innymi budowę drogi o długości 1,8 km od skweru Lotników do ulicy Bugajskiej łączącej ulicę Korfantego, dwie łącznice o długościach 197 i 234 metrów oraz przebudowę drogi krajowej DK-46 na odcinku 345 metrów. Przewidziano realizację takich działań jak: budowa konstrukcji jezdni, poboczy, ciągów pieszo-rowerowych, chodników, zatok autobusowych nowej drogi oraz przebudowy dróg towarzyszących, w tym niezbędnych łączników i łącznic. W ramach tej inwestycji powstały również nowe wiadukty: kolejowy pod torami relacji Częstochowa – Kielce i drogowy nad ciągiem pieszo-rowerowym. Prace związane z inwestycją obejmowały także budowę systemu odwodnienia, przebudowę sieci wodociągowej i gazowej, instalację pełnego oświetlenia drogowego, przebudowę kanalizacji, budowę kanału technologicznego, infrastruktury przystankowej oraz zagospodarowanie terenu zieleni.