Przedstawienie kandydatów Koalicji Obywatelskiej na wybory do Sejmu w okręgu nr 28

W okręgu wyborczym nr 28, który obejmuje takie obszary jak Częstochowa, Kłobuck, Lubliniec, Myszków oraz powiaty otaczające te miasta, została ogłoszona lista kandydatów Koalicji Obywatelskiej na zbliżające się wybory do Sejmu. Izabela Leszczyna, posłanka tejże partii, wskazywała na różnorodność tego zestawienia, podkreślając jego unikalną dynamikę wynikającą z połączenia młodości z doświadczeniem. W skład tego zespołu wchodzą samorządowcy, parlamentarzyści, przedsiębiorcy, urzędnicy i aktywiści; są też osoby związane z sektorem ochrony zdrowia czy pracujące w organizacjach pozarządowych.

Leszczyna jest przekonana, że każdy wyborca znajdzie wśród kandydatów Koalicji Obywatelskiej osobę, która najlepiej będzie reprezentować jego interesy i potrzeby na forum Sejmu. Na liście kandydatów widnieje równa liczba kobiet i mężczyzn – siedem osób każdej płci. Nazwiska kandydatów wymieszane są na liście w taki sposób, że po każdym mężczyźnie następuje kobieta, co ma symbolizować równość płci.

Dodatkowo posłanka Leszczyna podkreśliła, że ich lista kandydatów to odzwierciedlenie prawdziwego parytetu płciowego. Zwróciła uwagę na to, że listę otwiera kobieta a kończy mężczyzna. W jej opinii to właśnie synergią płci można zapewnić tworzenie sprawnie funkcjonującego państwa.