Przełomowy projekt Budowy Basenu ma się zakończyć w maju przyszłego roku

Pierwsza faza budowy nowoczesnego basenu, ulokowanego na Zielonej ulicy w Olsztynie, jest planowana do finalizacji w maju kolejnego roku. Jest to jedno z kluczowych przedsięwzięć realizowanych na terenie gminy, które rozpoczęło się od symbolicznego aktu wmurowania kamienia węgielnego.

Tomasz Kucharski, Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn, podkreśla, że budowa basenu stanowi duże wyzwanie dla lokalnej społeczności. Jednak jest to inwestycja bardzo oczekiwana i pożądana, szczególnie z myślą o młodszych mieszkańcach. Burmistrz pragnie, aby dzieci miały możliwość uczęszczania na lekcje wychowania fizycznego właśnie w tym miejscu.

Aktualnie na terenie Gminy Olsztyn funkcjonuje sześć placówek edukacyjnych. Władze gminy marzą o stworzeniu klasy licealnej i nieustannie dążą do tego celu poprzez tworzenie odpowiednich warunków. Burmistrz Kucharski dodaje, że obiekty sportowe są silnym atutem w realizacji tego celu. Gmina już teraz może pochwalić się nowoczesną halą sportową, a w najbliższym czasie planuje otworzyć krytą pływalnię.