Przystąpienie do corocznej pielgrzymki do Częstochowy przez diecezję radomską

Zgodnie z tradycją, 6 sierpnia wyznacza początek duchowej podróży dla pielgrzymów z diecezji radomskiej, którzy rozpoczęli swoją pieszą wędrówkę do Częstochowy. Zostawiwszy za sobą domowe progi, będą musieli pokonać dystans przekraczający 200 kilometrów przed osiągnięciem Jasnej Góry, co spodziewają się zrobić w ciągu najbliższego tygodnia.

W tym roku kilka tysięcy osób przyłączyło się do tej religijnej wędrówki. Nie ma jeszcze oficjalnych danych na ten temat, jako że liczba ta może wzrosnąć w miarę postępu pielgrzymki i dołączania nowych uczestników na trasie. Ks. Krzysztof Bochniak, dyrektor pielgrzymki radomskiej, wyraża optymizm co do tegorocznej frekwencji i uważa, że może ona przewyższyć ubiegłoroczne wyniki, kiedy to była najliczniejsza pielgrzymka w kraju: „Aktualne wskaźniki sugerują, że frekwencja tegorocznej pielgrzymki może być równie imponująca. Samo nabożeństwo mszy świętej, które niedawno się zakończyło, zgromadziło ponad trzy tysiące osób, włącznie z tymi, którzy nas odprowadzili.”

Pielgrzymka rozpoczęła się od mszy świętej celebrowanej na placu przy seminarium duchownym w Radomiu. Uroczystości przewodniczył ksiądz Piotr Turzyński, biskup pomocniczy diecezji radomskiej, który udzielił błogosławieństwa wszystkim uczestnikom i życzył im zdrowia oraz wytrwałości na drodze do Częstochowy. Bp Turzyński podkreślił unikalność polskiej tradycji pielgrzymkowej: „Jest to niezwykłe zjawisko charakterystyczne dla Polski i chrześcijaństwa – sierpień jest czasem, kiedy pielgrzymi z każdego zakątka naszego kraju ruszają ku Jasnej Górze, aby oddać cześć Matce Bożej. Jest to czas rekolekcji i nabrania duchowego dystansu do naszego codziennego życia oraz prosić o potrzebne łaski. To miejsce pozwala nam doświadczyć prawdziwego Kościoła i żywej wspólnoty.”