Rozbudowa sieci drogowej w Częstochowie: budowa łącznika ulic 3 Maja i Krakowskiej

W mieście Częstochowa kontynuowana jest inwestycja drogowa, która obejmuje utworzenie nowego połączenia pomiędzy ulicą 3 Maja a Krakowską. Związane z tym prace wprowadzają ograniczenia w przepustowości ruchu miejskiego.

Harmonogram zaplanowanych prac przewiduje od dnia 20 czerwca wprowadzenie następnych zmian w organizacji ruchu, jak informuje Miejski Zarząd Dróg. Zgodnie z planem, kolejny etap budowy zaczną sygnalizować utrudnienia na Rondzie Mickiewicza, gdzie konieczne będzie zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu.

Całość projektu przewiduje powstanie nowego odcinka drogowego, który będzie miał prawie 1200 metrów długości. Rozciągać się on będzie od Ronda Mickiewicza aż do miejsca, gdzie ulica Krakowska krzyżuje się z ulicą Księdza Wróblewskiego. Trasa ta ma pełnić funkcję drogi powiatowej.

W ramach realizacji tej inwestycji zaplanowano budowę wiaduktu o długości 130 metrów. Konstrukcja ta zostanie wyposażona we wszystkie niezbędne elementy infrastruktury drogowej, a także w ścieżkę rowerową i chodnik dla pieszych. W przeszłości w tym konkretnym miejscu istniał przejazd kolejowy. Ze względu na liczbę torów oraz intensywność ruchu kolejowego, przejazd ten został zamknięty w latach 70. XX wieku.