Planowane rozbudowy tramwajowych linii w Częstochowie mogą być dofinansowane z Programu FENIKS

Częstochowa ma w planach skierować wniosek o fundusze unijne na nową trasę tramwajową do Parkitki i przebudowę istniejącej linii w Kucelinie. Sfinansowanie tych projektów miałoby pochodzić z europejskiego programu FENIKS. Wymagane jest jednak, aby miasto uwzględniło swój wkład finansowy w te przedsięwzięcia.

Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy, uważa projekt nowych linii tramwajowych za jedną z najistotniejszych inwestycji drogowo-komunikacyjnych w mieście od kilkudziesięciu lat. Podkreśla, że miasto już teraz gromadzi fundusze na jej realizację i umieszcza je w budżecie na nadchodzące lata. Prezydent podkreśla, że Częstochowa pragnie kontynuować rozwój ekologicznego transportu publicznego, szczególnie w szybko rozwijającym się obszarze miasta.

W celu uzyskania unijnego dofinansowania, niezbędne jest zapewnienie wkładu własnego przez samorząd. W związku z tym, Prezydent Miasta Częstochowy, w projekcie uchwały o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej, której omówienie ma nastąpić na najbliższej sesji Rady Miasta, zasugerował określenie sum, które mają zostać przeznaczone na te inwestycje z budżetu miejskiego do 2028 roku. Ostateczny koszt przetargów będzie oczywiście podlegał weryfikacji w ramach postępowania przetargowego „Zaprojektuj i zbuduj”. Ogłoszenie przetargów planowane jest po ewentualnym przyznaniu funduszy unijnych, prawdopodobnie w 2025 roku.

Program Funduszy Europejskich na Infrastrukturę Klimat i Środowisko (FENIKS) może zapewnić dofinansowanie do 85% kwalifikowalnych kosztów w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021-2027. Należy jednak pamiętać, że podatek VAT, część robót i działań związanych z realizacją projektu, w tym prace drogowe niezwiązane bezpośrednio z budową lub przebudową infrastruktury tramwajowej, nie będą kwalifikowane do dofinansowania.