Rozbudowa wschodniej części DK46 w województwie śląskim – pierwszy etap umowy podpisany

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 26 czerwca 2023 roku w Nakle, doszło do podpisania jednej z dwóch umów, które stanowią kluczowy element w procesie rozbudowy odcinków drogi krajowej numer 46 (DK46) w jej wschodniej części, położonej na terenie województwa śląskiego. Umowa ta dotyczy szczegółowego odcinka drogi o długości prawie 8 km, który biegnie pomiędzy miejscowościami Lelów i Nakeł.

Mainym celem tego ambitnego projektu inwestycyjnego jest modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej w celu poprawy bezpieczeństwa na drogach, zmniejszenia intensywności ruchu drogowego oraz zwiększenia komfortu podróżujących tą trasą. Wśród obecnych na konferencji byli m.in. posłowie Lidla Burzyńska, Mariusz Trepka, Andrzej Gawron; Robert Magdziarz, pełniący funkcję wicewojewody śląskiego; Marek Niełacny, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice oraz przedstawiciel firmy Adac-Lewar z Przystajni, Dariusz Żołnierczyk.

Po formalnym zakończeniu konferencji i podpisaniu umowy, odbyła się druga Konferencja prasowa „Zjednoczona Prawica”, w której udział wzięli wspomniani wcześniej posłowie oraz przedstawiciele Suwerennej Polski i Partii Republikańskiej.

Odcinek DK 46, znajdujący się pomiędzy Lelowem a Nakłem, zostanie gruntownie przebudowany. Wschodnia część DK46 na terenie województwa śląskiego ma długość ponad 49 km i pełni ważną rolę komunikacyjną, zapewniając połączenie pomiędzy drogami krajowymi DK91 w Częstochowie i DK78 prowadzącą do województwa świętokrzyskiego.

Planowana przebudowa blisko 8-kilometrowego odcinka DK 46 obejmować będzie m.in. przebudowę dziewięciu skrzyżowań, budowę ronda oraz stworzenie nowych lub modernizację istniejących zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych. Dodatkowo powstaną i zostaną zmodernizowane ciągi pieszo-rowerowe o całkowitej długości niemalże 9 km. Struktura drogi zostanie także dostosowana do wymogów związanych z nośnością 11,5 t/oś.