Rozpoczęcie konkursu na hymn Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie wszczął konkurs mający na celu wyłonienie autora hymnu symbolizującego ducha tej instytucji. Ta nowa kompozycja stanie się integralną częścią wszystkich najistotniejszych ceremonii i zdarzeń uniwersyteckich. Dodatkowo, autor najlepszego dzieła otrzyma nagrodę finansową za swój wkład.

Marek Makowski, rzecznik prasowy Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, komunikuje z niecierpliwością oczekiwanie na zgłoszenia do 16 października. Wierzy on, że projekt konkurencyjnego hymnu dla uczelni przyciągnie uwagę wielu utalentowanych twórców z kraju. Makowski ma nadzieję, że innowacyjna inicjatywa uczelni wywoła znaczne zainteresowanie w środowisku artystycznym.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich, bez względu na wiek czy pochodzenie, pod warunkiem, że uczelnia w Częstochowie jest dla nich miejscem bliskim sercu i potrafią to uczucie wyrazić poprzez słowa i muzykę. Prace konkursowe mogą być efektem indywidualnej pracy albo powstać w wyniku współpracy grupy osób. Jest jednak jeden kluczowy wymóg – zgłaszane utwory muszą być oryginalne, nigdy wcześniej niepublikowane ani nieuhonorowane nagrodami. To samo dotyczy muzyki, która będzie towarzyszyć tekstom.