Rozwój infrastruktury drogowej: Prace na częstochowskim odcinku DK-91 trwają mimo zimowych warunków

Według Macieja Hasika, rzecznika Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie, 1 grudnia 2023 r. prace konstrukcyjne na nowym fragmencie Al. Wojska Polskiego, będącym częścią drogi krajowej DK-91 w Częstochowie, nadal są realizowane. Jak informuje, dzięki dostarczeniu specjalistycznego sprzętu przez firmę wykonawczą NDI, działania związane z układaniem masy bitumicznej mogły być prowadzone mimo panujących obecnie warunków atmosferycznych typowych dla zimy.

Rzecznik zapewnił również, że wykonawca zobowiązał się do ukończenia głównych robót do końca bieżącego roku. W rezultacie, odnowienie ruchu kołowego na nowo wybudowanym odcinku Al. Wojska Polskiego w centrum Częstochowy powinno nastąpić niebawem.

Od lata 2021 roku trwa modernizacja około ośmiokilometrowego fragmentu częstochowskiej „gierkówki”, część DK91. W 2022 roku prace zostały jednak chwilowo przerwane na kilka miesięcy po rozwiązaniu kontraktu z poprzednim wykonawcą.

W tym okresie, podróżni poruszający się na trasie północ-południe mogą korzystać z autostrady A1, pełniącej funkcję zachodniej obwodnicy Częstochowy. Miejscowej ludności zaleca się natomiast omijanie terenu budowy korzystając z dróg miejskich położonych na zachodzie (ul. Jesienna, 11 listopada, Al. Wolności, a następnie przez centrum miasta do dzielnicy Północ) lub na wschodzie miasta (ul. Limanowskiego, Al. Pokoju, Olsztyńska, Żużlowa, Złota, Srebrna aż do centrum handlowego przy ul. Drogowców).