Setna rocznica narodzin biskupa Tadeusza Szwagrzyka, byłego biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej

W tym roku, dokładnie 14 listopada, przywołujemy pamięć setnej rocznicy dnia narodzin Tadeusza Szwagrzyka, który pełnił funkcję biskupa pomocniczego w archidiecezji częstochowskiej przez lata 1964-92.

Tadeusz Szwagrzyk przyszedł na świat 14 listopada 1923 roku w malowniczej wsi Lgota Wielka, należącej do parafii Szreniawa w powiecie miechowskim. Jego duchowe powołanie skierowało go do Częstochowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie rozpoczął naukę 17 lutego 1945 roku. Studia o charakterze filozoficzno-teologicznym zakończył na prestiżowym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Święcenia kapłańskie otrzymał 5 czerwca 1949 roku w częstochowskiej katedrze Świętej Rodziny. Aktu tego dokonał biskup częstochowski Teodor Kubina. Niedługo po święceniach, 18 czerwca tego samego roku, został mianowany wikariuszem parafii w Krzepicach. Przez okres pełnienia tej funkcji, prowadził również nauki religii w miejscowych szkołach podstawowych oraz w liceum ogólnokształcącym. Z wielkim zaangażowaniem formował grupę ministrantów, wśród których byli uczniowie szkół średnich. Niektórzy z nich, pod wpływem ks. Szwagrzyka, w przyszłości zdecydowali się na drogę duchowną.

Po upływie dwóch lat, ksiądz Szwagrzyk rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1954 roku obronił pracę doktorską na temat Przechowywanie Najświętszego Sakramentu w świetle przepisów prawno-liturgicznych. Następnie podjął pracę jako prefekt w Częstochowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. W dniu 27 marca 1962 roku został mianowany wicerektorem tej uczelni.