Zaplanowano budowę przedłużenia ulicy 1 Maja do Krakowskiej w Częstochowie

Podpisana została umowa na przeprowadzenie budowy przedłużenia ulicy 1 Maja aż do Krakowskiej w Częstochowie. Umowa ta, zatwierdzona w czerwcu, wyznacza firmę Primost Południe z Będzina, jako podmiot odpowiedzialny za realizację tej kluczowej inwestycji. Wartość kontraktu wynosi 94 mln 721 tys. zł, a całe przedsięwzięcie jest teraz w fazie początkowej, z pierwszymi obiektami już przygotowanymi do wyburzenia.

Po zakończeniu procedury przetargowej zwycięską pozycję zdobyła Primost Południe z Będzina, co oznaczało dla nich przejęcie odpowiedzialności za budowę przedłużenia ulicy 1 Maja do Krakowskiej. Mając już za sobą pomyślne negocjacje dotyczące wykupu gruntów i przejęcia obiektów, wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze na placu budowy. Planowane są minimalne rozbiórki, które pozwolą na natychmiastowe rozpoczęcie głównych prac budowlanych jeszcze w bieżącym roku.

Niewątpliwie budowa tej części drogi, przecinającej skrzyżowanie ulicy 1 Maja z Krakowską i ks. Wróblewskiego, jest jednym z najbardziej oczekiwanych projektów infrastrukturalnych w Częstochowie. Wierzymy, że ta inwestycja przyniesie znaczące ulepszenia w układzie komunikacyjnym miasta, wprowadzając nowe, lepsze rozwiązania dla mieszkańców.