Planowanie transformacji placu przydworcowego: dwa koncepcyjne podejścia i konsultacje społeczne

Zarząd miejski Częstochowy analizuje dwie możliwe ścieżki rewitalizacji obszaru w pobliżu dworca – jedna z nich przewiduje radykalną zmianę układu przestrzennego, natomiast druga opiera się na zachowaniu obecnej struktury, ale z intensywnym wprowadzeniem elementów zieleni. Władze miasta są zdeterminowane, aby uwzględnić opinie mieszkańców w procesie decyzyjnym dotyczącym wyboru ostatecznej wersji planu.

W nadchodzących latach Częstochowa otrzyma dofinansowanie w wysokości około 38 milionów złotych z funduszy unijnych na budowę nowych centrów przesiadkowych. Do tej pory udało się zrealizować takie projekty przy dworcach Stadom, Raków i po wschodniej stronie głównego dworca. Kolejne zapowiedziane przez władze miasta inwestycje tego typu mają być integralnym elementem szerszego projektu, realizowanego wspólnie przez samorządy regionu częstochowskiego.

Pod hasłem „centra przesiadkowe” miasto planuje realizację trzech kluczowych inwestycji: rozbudowę infrastruktury przy węźle autostradowym na Dźbowie, modernizację pętli autobusowej i parkingów przy ulicy Gombrowicza na Północy miasta, a także rozwój ciągu pieszo-rowerowego Promenady Niemena, połączonego z popularnym punktem przesiadkowym na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej i ulicy Kiedrzyńskiej. Ostatnim planowanym projektem jest transformacja placu Rady Europy. Łączny budżet tych trzech inwestycji ma wynieść około 45 milionów złotych.