Spotkanie biznesowe w Częstochowie: omówienie aktualnych zagadnień politycznych i wyróżnienie dla prezydenta miasta

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie jest gospodarzem regularnych, miesięcznych spotkań biznesowych. Te powtarzalne wydarzenia są okazją do dyskusji i wymiany myśli na tematy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podczas ostatniego spotkania, które odbyło się w czwartek marca, głównym punktem obrad było omówienie bieżącej sytuacji prawnej dotyczącej ochrony informacji osobistych w firmach i wynikających z niej zobowiązań dla właścicieli firm.

Założenia prawne dotyczące RODO i cyberbezpieczeństwa przedstawiła dr Magdalena Celeban, ekspertka znaną w lokalnym środowisku biznesowym. Jest ona inspektorką ochrony danych w organizacjach publicznych i prywatnych, uczestniczy w grupach roboczych Ministerstwa Cyfryzacji oraz prowadzi firmę specjalizującą się w zagadnieniach związanych z cyberbezpieczeństwem i RODO.

Podczas tego samego spotkania biznesowego, prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk, został doceniony przez lokalne środowisko gospodarcze. Otrzymał odznaczenie od Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej (RIPH) w Częstochowie jako wyraz uznania za jego wsparcie dla przedsiębiorczości w mieście i regionie, reprezentacje interesów lokalnych firm i promowanie rozwoju gospodarczego. Odznakę i dyplom wręczyli mu przedstawiciele RIPH: Andrzej Broniewski, prezydent Zarządu, Tadeusz Szymanek, prezydent Rady RIPH oraz jej wiceprezydent Mariusz Włodarczyk.