Stałe miejsce pracy dla obcokrajowców na Śląsku: ZUS odnotowuje dynamiczny wzrost zatrudnienia

Analiza danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazuje, że na terenie województwa śląskiego znalazło pracę około 100 tysięcy osób spoza granic Polski. Biuro ZUS w Częstochowie zanotowało na koniec 2023 roku blisko 15,7 tysiąca ubezpieczonych cudzoziemców – co jest mniejszą liczbą o około tysiąc w porównaniu do poprzedniego roku.

Przedstawiciel ZUS podkreśla, że obcokrajowcy nie tylko podejmują pracę na Śląsku, ale również zakładają swoje własne firmy, tworząc nowe miejsca pracy. Dane z końca 2023 roku wskazują, że ponad 3,2 tysiąca cudzoziemców prowadziło własną działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego, co stanowi wzrost o 1,6 tysiąca w porównaniu z rokiem 2022.

Z wyjątkiem oddziału w Częstochowie, we wszystkich placówkach ZUS w regionie śląskim zaobserwowano wzrost liczby zatrudnionych cudzoziemców. Najwięcej zgłoszeń do ubezpieczenia nadeszło z Chorzowa, gdzie pracę znalazło blisko 22 tysiące obcokrajowców. Największy jednak wzrost liczby ubezpieczonych cudzoziemców odnotowano w biurze ZUS w Rybniku – na koniec grudnia 2022 roku liczba ta wynosiła 15,4 tysiąca, a na koniec 2023 roku – już 20,3 tysiąca. Liczba zatrudnionych cudzoziemców w Bielsku-Białej wynosiła 15,1 tysiąca, w Sosnowcu – około 10 tysięcy, a w Zabrzu – 16,3 tysiąca. Łącznie na terenie całego Śląska pracę znalazło około 100 tysięcy osób spoza Polski.