Strategiczna inwestycja w infrastrukturę drogową i kolejową warta 59 mln zł

Rozpoczęcie budowy wiaduktu kolejowego, wiaduktu drogowego, a także łącznic z Droga Krajową nr 46 oraz nowej arterii komunikacyjnej między Skwerem Lotników a ulicą Bugajską stanowi kluczowe elementy planowanej inwestycji wartej 59 milionów złotych.

Poprzez przedłużenie ulicy Korfantego, miasto zamierza usprawnić dostęp do terenów inwestycyjnych. Dodatkowo, taka modyfikacja trasy pozwoli na stworzenie alternatywnego połączenia miasta z DK-46. W ramach inwestycji przewidziano również budowę komfortowej ścieżki rowerowej, która będzie łączyła Częstochowę z Olsztynem i pozostałą częścią Jury. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli do dyspozycji nowe możliwości komunikacyjne.

Celem całego przedsięwzięcia jest nie tylko poprawa komunikacji miejskiej, ale również stworzenie korzystniejszych warunków dla inwestorów. Inwestycja ta stanowi trzecią co do wielkości realizowaną obecnie w mieście inwestycję drogową. Znaczący wpływ na rozwój infrastruktury transportowej ma w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców.