Świętowanie osiągnięć i nowej nazwy Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

7 czerwca 2023 roku społeczność akademicka świętowała po raz pierwszy w historii Święto Uczelni w związku z przyznaniem statusu Uniwersytetu oraz zmianą nazwy na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, obowiązującą od 1 czerwca 2023 roku. W trakcie uroczystości wystąpiła JM Rektor prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, która podsumowała między innymi ostatnie lata funkcjonowania Uczelni oraz opisała sukcesy, które przyczyniły się do zmiany nazwy.

Zwracając się do zebranych, Rektor Anna Wypych-Gawrońska podkreśliła wyjątkowy i szczególny charakter tej uroczystości dla społeczności uczelnianej. Zaznaczyła, że dzięki nowej nazwie Alma Mater osiągnęła najwyższy poziom w zakresie kierunków kształcenia oraz dziedzin i dyscyplin nauki i sztuki dla studentów i doktorantów. Święto Uczelni to okazja do radości wynikającej z efektów działalności naukowej, badań oraz kształcenia.

Rektor wyraziła także swoje gratulacje i podziękowania dla wszystkich uczestników tego procesu zmian. Zmiana nazwy Uczelni stanowi podsumowanie dotychczasowych osiągnięć, które pozwoliły na uzyskanie statusu klasycznego uniwersytetu zgodnie z ustawą. Prof. Wypych-Gawrońska z entuzjazmem patrzy na przyszłość, wierząc w dalszy rozwój Uczelni, wspierany przez osiągnięcia oraz przyjaźnie związane z instytucją.

Rektor wyraziła swoje przekonanie, że Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie będzie umacniał swoją pozycję jako jednostka szkolnictwa wyższego oraz nauki. Przyszłość należy do społeczności akademickiej działającej na rzecz Uczelni, która może być z niej zawsze i bezwarunkowo dumna.