Syndykalistyczne rozmowy o udziale w zyskach zawieszone do zakończenia prac legislacyjnych

Związkowcy reprezentujący pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej utrzymują swoje stanowisko, domagając się dla załogi firmy 15 procent wartości planowanego podatku od nadzwyczajnych zysków. Ten podatek ma zostać nałożony na JSW. Niemniej jednak, rozmowy na ten temat zostały tymczasowo wstrzymane do momentu zakończenia prac legislacyjnych nad wspomnianym podatkiem.

Przedstawiciele zarządu JSW podkreślali, że proces legislacyjny nad projektem ustawy rządowej, który zakłada pobieranie dodatkowych dochodów od dużych firm działających w sektorze wydobycia węgla i produkcji koksu, nie został jeszcze zakończony. Z tego powodu nie ma jeszcze konkretnego dokumentu określającego wartość opłaty. To jest też główna przyczyna, dla której dyskusje zostaną odroczone do czasu zakończenia procedury legislacyjnej – poinformowali syndykalistów, którzy opublikowali notatkę z piątkowych rozmów, podpisaną przez obie strony, w sieci.

Reprezentujące pracowników związki zawodowe wyraziły swoje stanowisko, że po uchwaleniu ustawy i ustaleniu wysokości podatku, zostanie zawarte porozumienie gwarantujące wypłatę funduszy wymienionych w żądaniu do pracowników spółki. Zadeklarowali swoją konsekwencję w dążeniu do tego, aby załoga JSW otrzymała te środki w ramach sporu zbiorowego rozpoczętego 1 sierpnia 2023 r. – poinformowali związkowcy, wyrażając nadzieję na szybkie spotkanie po zakończeniu procedowania ustawy.