Trwają zapisy do dodatkowej rekrutacji na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie na rok akademicki 2023/2024

Termin końcowy na zgłoszenia do dodatkowej rekrutacji na studia na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie ustalono na dzień 12 września. Opcja zapisu jest dostępna dla absolwentów szkół średnich, którzy mogą skorzystać z platformy Internetowej Rekrutacji Kandydatów aby zarejestrować się na studia stacjonarne i niestacjonarne, zarówno na studia pierwszego stopnia jak i drugiego stopnia, a także na jednolite studia magisterskie.

Częstochowska uczelnia informuje, że termin rejestracji w dodatkowej rekrutacji kończy się 12 września, natomiast ogłoszenie listy kandydatów przyjętych oraz tych, którzy nie zdobyli miejsca na uczelni nastąpi 18 września. Uniwersytet uprzedza również, że opłaty rekrutacyjne muszą zostać przelane na konto uczelni nie później niż do 13 września.

Rzecznik UJD, Marek Makowski zaprasza wszystkie osoby pragnące rozpocząć naukę na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Jak podkreśla, oferta uczelni obejmuje studia pierwszego i drugiego stopnia, możliwość zdobycia magisterium, a także kierunki umożliwiające uzyskanie tytułu inżyniera. Szczególną uwagę Makowski zwraca na około 10 kierunków prowadzonych w języku angielskim.