Turniej o Puchar Prezydenta

Dzień 25 marca rozpoczął się narodowym turniejem o Puchar Prezydenta RP w Częstochowie. Wydarzenie uświetniło również ćwierćwiecze istnienia Rady Regionalnej Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie. Na torze przy ul. Starzyńskiego był także obecny prezes Krzysztof Matyaszczyk. W końcu to o jego puchar walczyli zawodnicy ścigający się na motocyklach bez hamulców. Początek sezonu uświetnili częstochowscy speedrowrowcy, m.in. przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Niesmaczny, radny miejski Tomasz Blukacz, częstochowscy parlamentarzyści Wojciech Konieczny i wiceprezydent Śląska Andrzej Sewiński. Była to okazja do poznania jak najszerszego grona przyjació . Obecny był także sejmik wojewódzki Stanisław Gmitruk.
Impreza upamiętniała propagatorów idei olimpijskiej w Częstochowie, ale sam speedrower nigdy nie był dyscypliną olimpijską. Prezes Krzysztof Matyjaszczyk podziękował przedstawicielom Rad Regionalnych Polskiego Komitetu Olimpijskiego za współpracę i wsparcie w pracach Rady.