Uczniowie i nauczyciele na kwarantannie

Większość z nas na pewno ma już dość napływających z każdej strony wiadomości związanych z koronawirusem, a na słowo maseczka i dezynfekcja wywołuje różne emocje. Niestety koronawirus pojawił się także w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie.

Podejrzenie zakażenia wirusem pojawiło się u jednego z uczniów szkoły i poprzedzone było złym samopoczuciem. Niestety wynik testu okazał się pozytywny. Szkoła czeka na decyzję sanepidu w sprawie odizolowania ucznia i innych pracowników szkoły. Kwarantanną prawdopodobnie zostanie objęta cała klasa do której na co dzień uczęszcza uczeń, a także nauczyciele prowadzący zajęcia, czyli 11 osób z grona pedagogicznego. Być może na kwarantannę trafią także inni pracownicy szkoły tacy jak pielęgniarka szkolna, czy Pani woźna. Będą to po prostu osoby, które miały bezpośredni kontakt z uczniem.

W momencie, gdy 11 nauczycieli podda się przymusowej kwarantannie może być poważny problem z kontynuowaniem nauki ze względu na niedobór ze strony personelu pedagogicznego.

W momencie podjęcia decyzji o kwarantannie nauka odbywać się będzie ponownie w trybie zdalnym.