Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 33 zwycięzcami historycznego turnieju o Puchar Prezydenta Częstochowy

Szkoła Podstawowa nr 33 odniosła największy sukces w historycznym turnieju o Puchar Prezydenta Częstochowy, który był finalnym punktem rocznej inicjatywy edukacyjnej. Projekt ten miał na celu pogłębienie wiedzy uczniów klas szóstych na temat historii regionu częstochowskiego. Młodzi badacze historii zgłębiali nie tylko tajemnice Częstochowy, ale także od dawna z nią powiązanych obszarów.

Całkowita liczba uczestników turnieju wynosiła 45 osób, które rywalizowały w ramach trzyosobowych zespołów. Każda drużyna reprezentowała swoją szkołę. Na rozpoczęciu konkursu przywitali ich Rafał Piotrowski, naczelnik Wydziału Edukacji, oraz Tomasz Szczygłowski, dyrektor SP nr 15. Turniej składał się z trzech etapów: testu wiedzy, odpowiedzi na pytania zadawane na bieżąco przez prowadzącego i finału. W decydującej fazie turnieju uczniowie musieli wykazać się nie tylko dogłębną wiedzą na temat historii Częstochowy, ale także zrozumieniem jej topografii, architektury oraz wydarzeń i osób zapisanych w najnowszej historii miasta. Najlepsi okazali się być uczniowie z SP nr 33 im. Marii Kownackiej.

Drugie miejsce na podium zdobyła drużyna ze SP nr 16 im. Bolesława Chrobrego, natomiast trzecie miejsce przypadło uczniom z SP nr 15 im. Polskich Noblistów. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy upamiętniające ich udział w turnieju, a zwycięzcy zostali dodatkowo nagrodzeni pucharami i nagrodami rzeczowymi.

Inicjatywę Turnieju zainicjował Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, a w organizację włączono dwie szkoły: SP nr 15 im. Polskich Noblistów i IX LO im. C. K. Norwida w Częstochowie. Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Częstochowie zapewnili wszystkim pyszny poczęstunek.