Unijne fundusze wspierają rozbudowę infrastruktury wojskowej w Częstochowie

Projekt „Łącząc Europę” przyznał grant dla Częstochowy, dedykowany wsparciu działań związanych z mobilnością wojskową. Środki te zostały skierowane na realizację inwestycji infrastrukturalnej – budowę mostów wzdłuż niedawno otwartej dla ruchu alei Wojska Polskiego.

Inwestycje w budowę tych mostów absorbowały ponad 14 mln euro. Dofinansowanie, które miasto Częstochowa otrzymało w ramach projektu „Łącząc Europę”, wyniosło 7 mln 158 tys. euro. Powstałe w wyniku tych działań przeprawy zlokalizowane są na skrzyżowaniach z aleją Pokoju, ulicą Krakowską oraz ulicą Legionów. Środki te przyczyniły się do utrzymania strategicznego znaczenia miejskiego odcinka Drogi Krajowej nr 91, co ma duże znaczenie dla celów obronnych kraju.

Projekt „Łącząc Europę” ma za zadanie wspierać modernizację i rozbudowę infrastruktury, która znajduje się na transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T – sieci o kluczowym znaczeniu dla Unii Europejskiej. Wśród planowanych działań znajduje się adaptacja tych zasobów w celu usprawnienia mobilności, zarówno na poziomie cywilnym, jak i wojskowym. Komisja Europejska wyznaczyła na ten cel konkretny budżet.