Unijne wsparcie dla Częstochowy: 21,5 mln zł na przebudowę „gierkówki”

Główne władze miasta Częstochowy zdołały z sukcesem pozyskać dodatkowe środki w wysokości 21,5 mln zł z Funduszy Europejskich. To znaczne wsparcie finansowe umożliwi sfinansowanie projektu, który od długiego czasu był na celowniku miasta – remontu kluczowego szlaku komunikacyjnego o nazwie „gierkówka”.

„Gierkówka”, pełniąca funkcję drogi północ-południe, jest ważnym elementem infrastruktury miejskiej i jej przebudowa była długo oczekiwanym zadaniem. Dzięki pozyskanym funduszom, miasto będzie mogło nie tylko przystąpić do realizacji tego przedsięwzięcia, ale także pomyślnie zakończyć i rozliczyć całą inwestycję do końca bieżącego roku.

To szczególnie istotne, gdyż harmonogram ten jest zgodny z wymogami unijnymi odnośnie wykorzystania przyznanego wsparcia. W taki sposób Częstochowa skutecznie wykorzystuje dostępne środki europejskie na poprawę swojej infrastruktury, co jest cenne zarówno dla mieszkańców, jak i dla potencjalnych inwestorów rozważających rozwój swojej działalności w tym mieście.