Upamiętnienie męczeństwa i walki polskiej wsi na Jasnej Górze

Podczas Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, który obchodzony jest na Jasnej Górze, odbyło się uroczyste przypomnienie tych, którzy nie tylko zaryzykowali swoje życie w obronie swojego kraju, ale także tych, którzy bez wahania niosą pomoc innym pomimo zagrożenia. Jak to ma miejsce każdego roku, przedstawiciele społeczności wiejskiej zgromadzili się na terenie klasztoru.

Przypomnijmy, że Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, jak podkreśla Biuro Prasowe Jasnej Góry, jest obchodzony w dniu rocznicy straszliwej zbrodni popełnionej przez niemieckich najeźdźców na mieszkańcach wsi Michniów w regionie świętokrzyskim. Dokładnie 12 i 13 lipca 1943 roku, Niemcy przeprowadzili brutalną pacyfikację tej wsi. To właśnie jej mieszkańcy udzielali wsparcia partyzantom pod dowództwem Jana Piwnika „Ponurego”.

Wielkość strat poniesionych przez wieś polską w czasie II Wojny Światowej jest nie do pojęcia. Zniszczenia dotknęły aż 10 tys. wsi. Liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 1,3 mln mieszkańców, podczas gdy kilka milionów zostało deportowanych na roboty przymusowe. Niestety, wielu z nich nigdy nie powróciło do swoich domów.