Zbliża się koniec przebudowy DK-91 przez firmę NDI

Firma NDI ma przed sobą niecałe pół roku, aby zakończyć przeprowadzaną przez nią przebudowę DK-91. Przedstawiciele wykonawcy podczas poniedziałkowej konferencji prasowej udzieli informacji na temat obecnego postępu prac oraz planów dotyczących działań, które zostaną podjęte w najbliższym czasie. Miasto właśnie otrzymało kolejne wsparcie finansowe na prowadzone działania, tym razem z funduszy unijnych, które wynoszą 21,5 miliona złotych.

Wspomniane środki finansowe uzyskano na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a są one przeznaczone na prace odwodnieniowe związane z tą inwestycją.

Prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk, wyjaśnił, że dzięki ostatniej dotacji oraz wcześniej pozyskanym funduszom na budowę trzech skrzyżowań dwupoziomowych od Komisji Europejskiej, a także pięciu kładek dla pieszych z subwencji ogólnej budżetu państwa, udało się zgromadzić około 65 milionów złotych dodatkowego dofinansowania. Dodał również, że biorąc pod uwagę dotację unijną uzyskaną na początku inwestycji, która wynosiła 160 milionów złotych, całkowita wartość zewnętrznego wsparcia finansowego wynosi obecnie około 225 milionów złotych.

Wskazał także, że jest to korzystne dla miasta, które boryka się z problemami budżetowymi, gdyż pozwoli to na zwolnienie części środków zaangażowanych w inwestycję. Z uwagi na to, że do końca inwestycji pozostało niecałe pół roku, prace muszą być prowadzone sprawnie na wszystkich etapach i we wszystkich sektorach – podkreślił prezydent Matyjaszczyk.