Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Jerzemu Buzkowi na częstochowskim Uniwersytecie Jana Długosza

Profesor Jerzy Buzek, znany naukowiec, polityk i doświadczony parlamentarzysta europejski, otrzymał tytuł doktora honoris causa podczas uroczystości na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Tego dnia uczelnia obchodziła nie tylko jubileusz pierwszej rocznicy od momentu uzyskania statusu uniwersytetu bezprzymiotnikowego, ale także spełniała honorowy obowiązek wręczenia wyjątkowego wyróżnienia.

3 czerwca, pośród świętowania rocznicy przemiany w pełnoprawny uniwersytet, częstochowska uczelnia uhonorowała profesora Buzka, dawnego premiera i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, tytułem doktora honoris causa. Wybitny laureat, wzruszony i wdzięczny, dziękował za otrzymane wyróżnienie.

Prof. Buzek wyraził swoje emocje mówiąc: „To jest niezwykłe wyróżnienie. To najwyższe zaszczyty, jakie mogą spotkać kogokolwiek w świecie nauki i kultury. Uznając siłę środowiska akademickiego, muszę powiedzieć, że to jest przede wszystkim uczelnia. To jest Uniwersytet. To jest coś, co zawsze kojarzyło nam się nie tylko z tradycją, ale też z duchowym wpływem. I to najwyższe, co uczelnia może przyznać, jest właśnie doktorat honoris causa. Jestem niezwykle wyróżniony tym, że taka solidna i renomowana instytucja jak Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie zdecydowała się przyznać mi ten tytuł. Szczególnie cenione jest to dla mnie ze względu na patrona tej uczelni – niesamowitego człowieka. Trzeba pamiętać, że Jan Długosz był wychowawcą synów Kazimierza, króla Polski. Uczył ich odpowiedzialności za społeczność i kraj. Był jednym z pierwszych ludzi w naszej historii, którzy naukowo i systematycznie zajmowali się kwestią odpowiedzialności za kraj.”