Wiązanki kwiatów i znicze pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego to wyraz pamięci o 88. rocznicy śmierci Marszałka

12 maja, tuż przed południem delegaci biorący udział w uroczystości zebrali się na Placu Biegańskiego, aby zapalić znicze i złożyć kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. W imieniu częstochowskich urzędników zrobili to wiceprezydent Ryszard Stefaniak i wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Urbańska. Kwiaty złożyli również częstochowscy posłowie – poseł Andrzej Szewiński, senator Wojciech Konieczny i poseł Zdzisław Wolski. Przed pomnikiem zgromadziły się dzieci i młodzież – umundurowani uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy częstochowskiej szkoły.

Uroczystości jubileuszowe odbyły się ku czci tych, „zaangażowanych w trud wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu”. Na prośbę szefa polskiej tradycji zbrojeniowej dr. Ryszarda Stefaniaka, za zasługi dla kultywowania polskiej kultury i historii, Krzyżem Viktorii Cedyńskiej zostali odznaczeni: naczelnik Wydziału Edukacji Rafał Piotrowski i kierownik Referatu Kultury w Wydziale Kultury i Sportu Michał Mroczek.