Wnioski o Nagrodę Prezydenta Częstochowy

Od 24 kwietnia do 5 maja 2023 roku będzie można składać wnioski o Nagrodę Prezydenta Częstochowy dla szczególnie uzdolnionych uczniów. Nagroda jest formą pomocy finansowej dla najzdolniejszych uczniów oraz osobistym wyróżnieniem dla uczniów o zainteresowaniach wykraczających poza program szkolny.

Wnioski można składać w dwóch kategoriach:

  • – Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych – przeznaczoną dla uczniów szkół podstawowych (od poziomu IV do VIII) i ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół artystycznych, szkół branżowych I i II stopnia oraz szkół technicznych,
  • – Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół technicznych i branżowych.

Szczegóły dotyczące wymagań stawianych kandydatom znajdują się w załączonym regulaminie i formularzu zgłoszeniowym. Prosimy również o zwrócenie uwagi na zapisy RODO oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są dołączone do dokumentów aplikacyjnych.

Wnioski, w przypadku szkół publicznych, należy wysyłać w wersji elektronicznej na adresy: [email protected] i [email protected] oraz – w wersji papierowej – złożyć w pokoju 339 Urzędu Miasta przy ul. Ślaskiej 11/13.