WORD Częstochowa propaguje bezpieczne zasady poruszania się po drogach

Ruch na drogach staje się coraz bezpieczniejszy dzięki działaniom takim, jak te podejmowane przez WORD w Częstochowie. Podczas ostatniej Diamentowej Ligi – Memoriału Kamili Skolimowskiej, która odbyła się w Chorzowie, WORD zorganizował pokaz swoich symulatorów do treningu zachowań kierowców oraz symulacji wypadków drogowych.

To atrakcyjne wydarzenie przyciągnęło tłumy – urządzenia były tak popularne, że obsługa straciła rachubę ilości osób, które z nich skorzystały. Symulatory umożliwiające zrozumienie wpływu alkoholu i narkotyków na zdolności kierowcy także cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Jednym z elementów mobilnego centrum bezpieczeństwa był również symulator zderzeń, który również przyciągnął wielu chętnych. Zgodnie z informacjami organizatorów, w ciągu dnia przez Stadion Śląski przeszło około 25 tysięcy osób. Zastępca dyrektora WORD Częstochowa podkreśla, że regułą jest liczenie ilości korzystających z centrów, jednak tym razem liczba ta była tak imponująca, że przekroczyła możliwości obsługi.

Niewątpliwie zaprezentowane symulatory zachowania i zderzeń można uznać za skuteczną metodę edukacji w zakresie bezpieczeństwa na drogach. Pokaz ten dowodzi, jak WORD Częstochowa aktywnie angażuje się w promowanie odpowiedzialnych zachowań na drodze.