Współpraca między Częstochową a Berdyczowem

Sąsiadujący z Częstochową Berdyczów jest miejscem życia dla wielu Polaków. Przyjazne stosunki i częste kontakty między przedstawicielami Częstochowy i Berdyczowa są praktykowane od lat. Utrzymywanie relacji między miastami ma na celu wspieranie Polaków tworzących liczną społeczność w ukraińskim mieście.

List intencyjny między miastami

Po ostatnim spotkaniu, które miało miejsce w czerwcu w Berdyczowie podczas świętowania Dni Miasta i XXI Dni Kultury Polskiej, postanowiono o dalszych losach współpracy między Częstochową a Berdyczowem. Poczyniono już pierwsze kroki w kierunku podpisania listu intencyjnego między miastami.

Zastanawiacie się, co taki list oznacza? Jest to swego rodzaju umowa, w której każda ze stron deklaruje przyszłe uprawnienia i obowiązki względem drugiej strony. W przypadku omawianej sytuacji to bardziej oficjalna forma zawarcia trwałej współpracy między miastami i pewnego rodzaju symbol wzajemnego wsparcia. Sam list intencyjny nie jest dokumentem prawnym. Oznacza to, że nie dotrzymanie ustaleń zawartych w liście nie pociąga za sobą konsekwencji prawnych. Po co zatem tworzyć i podpisywać taki dokument? Odpowiedź jest prosta — na znak szacunku dla drugiej strony.

Berdyczów to ważny ośrodek kultury polskiej

Berdyczów zapisał się w historii naszego kraju jako miasto bezpośrednio związane z ważnymi dziejami Polski. To właśnie w tym mieście Józef Piłsudski deklarował swoje poparcie dla wolnej Ukrainy. Marszałek doskonale rozumiał, że Ukraina jest barierą, która oddziela niepodległą Polskę od ataków Rosji. Tak samo jest zresztą dzisiaj.

Współpraca między Częstochową a Berdyczowem będzie polegała na wspieraniu rozwoju obu miast pod względem edukacji, spraw społecznych i samorządu. Zaangażowanie obu społeczności stanowi solidny fundament pod konkretne działania. Uczestnictwo w regionalnych wydarzeniach, wsparcie polityczne i kontakt z mieszkańcami to świetne sposoby na umacnianie więzi między mieszkańcami miast granicznych między Polską a Ukrainą. Jak oceniacie tę inicjatywę?