Współpraca między IX Liceum a Klubem Sportowym Norwid Częstochowa przynosi znakomite rezultaty

IX Gimnazjum jest miejscem, w którym uczniowie z ogromnym zaangażowaniem partycypują w aktywnościach Klubu Sportowego Norwid Częstochowa. Współpraca pomiędzy siatkarskim klubem a młodzieżą ma długotrwały charakter i przyczynia się do odkrywania i rozwijania talentów sportowych wśród uczniów. Od lat, liceum to jest naturalnym środowiskiem, które dostarcza sportowo uzdolnionych adeptów siatkówki dla klubu.

Młodzież studiująca w IX Liceum wykazuje silne zaangażowanie w działalność wolontariuszy. Dyrektor Norwida, Krzysztof Wachowiak, uważa, że siatkówka jest integralną częścią atmosfery szkoły. Dodaje również, że od 1998 roku w szkole prowadzone są klasy sportowe, które służą szkoleniu utalentowanych sportowo uczniów, zwłaszcza tych, którzy wykazują zdolności siatkarskie.

Szkoła podkreśla, że wolontariat ma silną pozycję wśród jej uczniów. Młodzież angażuje się w organizacyjne działania związane z siatkówką. Życie szkolne jest silnie powiązane z aktywnościami Klubu Sportowego Norwid Częstochowa. Dyrektor Wachowiak zauważa, że młodzież jest bardzo zaangażowana w funkcjonowanie klubu, uczestniczy w przygotowaniu meczów PlusLigi i wykazuje ogromną dyscyplinę. Każde zadanie, które otrzymują, wykonują z perfekcją, co dodaje dodatkowej wartości do ich pracy.