Współpraca naukowa nad innowacyjnym systemem ważenia pojazdów w ruchu

Przez następne trzy lata, Politechnika Częstochowska we współpracy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Politechniką Krakowską podjęła się realizacji ambitnego projektu. Przedsięwzięcie to polega na opracowaniu systemu do ważenia pojazdów w ruchu. Nadzór nad pracami oraz kierunkiem ich rozwoju sprawuje Ministerstwo Infrastruktury. Kluczowe założenia dotyczące systemu to przede wszystkim wysoka precyzja i stabilność wykonanych pomiarów. Ponadto, planowane jest testowe wdrożenie badawczej wersji systemu.

Aby efektywnie zrealizować zamierzenia, utworzono specjalistyczne konsorcjum składające się z reprezentantów Ministerstwa Infrastruktury, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Politechniki Krakowskiej oraz Politechniki Częstochowskiej. W ramach tej kooperacji podpisano porozumienie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Umowa ta ma na celu wprowadzenie do użytku nowatorskiego systemu o nazwie „System automatycznego ważenia pojazdów w ruchu” (WIM-PL).

Na czele całości przedsięwzięcia stoi Ministerstwo Infrastruktury, które pełni rolę merytorycznego lidera projektu. To właśnie Ministerstwo będzie odpowiedzialne za określanie kierunków realizacji prac, poprzez akceptowanie poszczególnych etapów oraz ustalanie harmonogramu.